Innlegg

Nordmenn på Denali, statistikk

Jeg har innhentet informasjon om hvilke nordmenn som har forsøkt seg på Denali fra 1995 til 2019. I denne perioden har 52% av nordmennene som har forsøkt, nådd toppen. Dette sammenfaller med totalen for alle nasjonene, som er rundt 50%.

År Antall som forsøkte Til Topps % som nådde toppen
2019 21 15 71 %
2018 11 6 55 %
2017 15 11 73 %
2016 5 3 60 %
2015 28 15 54 %
2014 21 6 29 %
2013 12 5 42 %
2012 20 0 0 %
2011 14 12 86 %
2010 14 5 36 %
2009 9 3 33 %
2008 21 18 86 %
2007 18 12 67 %
2006 10 7 70 %
2005 33 22 67 %
2004 18 5 28 %
2003 9 5 56 %
2002 13 3 23 %
2001 16 12 75 %
2000 5 2 40 %
1999 12 2 17 %
1998 5 5 100 %
1997 5 0 0 %
1996 10 7 70 %
1995 15 10 67 %
Totalt 360 191 53 %
©pizpalu.no


Fra 1932 til 2019 er det ikke registrert noen dødsfall blant nordmenn på fjellet.